Log in


Εκπαίδευση Συστημικών Θεραπευτών στη Συστημική Θεραπεία ζευγαριών

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση;
Η ζήτηση για επαγγελματική θεραπεία και συμβουλευτική ζευγαριών αυξάνεται διαρκώς, συνεπώς αυξάνεται και η ανάγκη για εξειδικευμένη μετεκπαίδευση στο πεδίο αυτό. Η εκπαίδευση απευθύνεται κατά προτίμηση σε πρόσωπα έχουν ήδη εκπαιδευτεί στη Συστημική Θεραπεία και που προσφέρουν ήδη ή θέλουν να προσφέρουν στο μέλλον θεραπεία και συμβουλευτική ζευγαριών σε πλαίσιο ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής μονάδας ή ιδιωτικής ψυχολογικής, ιατρικής και ψυχοθεραπευτικής πρακτικής.

Περιεχόμενα της εκπαίδευσης
Στην εκπαίδευση αυτή γίνεται η επεξεργασία της συστημικής σκέψης για το πολύπλοκο πρακτικό πεδίο της θεραπείας και συμβουλευτικής ζευγαριών και η παρουσίαση και εξάσκηση σε μια πληθώρα αποτελεσματικών μεθόδων και παρεμβάσεων. Στο οπτικό μας πεδίο βρίσκονται μοντέλα δράσης που προσανατολίζονται στα αποθέματα και τη λύση, τα οποία διερευνούν, αξιοποιούν και στη διάρκεια της συμβουλευτικής συζήτησης εξελίσσουν παραπέρα τις (συχνά διαφορετικές) προσδοκίες και εντολές του ζευγαριού, ώστε τόσο η ώθηση για αλλαγή να λαμβάνει υπόψη την ατομικότητα και των δυο συντρόφων όσο και η αλλαγή της οπτικής να επιτρέπει μια καινούρια, πολύτιμη ματιά στην κοινότητά τους. Οι με λεπτότητα εναρμονισμένες παρεμβάσεις βρίσκονται μέσα σε γεμάτες αγάπη προσκλήσεις και προάγουν με τον τρόπο αυτόν τόσο το αίσθημα ζευγαριού όσο και το αίσθημα ευθύνης του καθενός για τον εαυτό του, ενώ δημιουργούν ένα κλίμα αυξανόμενης ανοχής, χαράς για πειραματισμούς και αναπροσανατολισμού.

Η πολυσχιδία των θεραπευτικών και συμβουλευτικών διαδικασιών παρουσιάζεται μέσα από τα διαφορετικά θέματα, τους τρόπους δουλειάς και τις προτιμώμενες μεθόδους των διαφόρων εισηγητών, οι οποίοι φέρνουν με δημιουργικό τρόπο στην εκπαίδευση τη μακρόχρονη εμπειρία τους στον τομέα της θεραπείας ζευγαριών και σεξουαλικότητας.

Στόχος της εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες μια γενικευμένη ικανότητα για επαγγελματική δράση στη δουλειά με ζευγάρια.

Θεματικά κέντρα βάρους

 • Το πλαίσιο της συμβουλευτικής/θεραπείας ζευγαριών, «επιθυμίες των πελατών» και κέρδισμα (κλινική, συμβουλευτικός σταθμός, ιδιωτική πρακτική, coaching σχέσεων κ.ά.)
 • Εξέλιξη και μελλοντικές προοπτικές της συμβουλευτικής/θεραπείας ζευγαριών
 • Setting, πλαισιοποίηση και κατάσταση εντολής
 • Διάρκεια, συχνότητα, έναρξη και τερματισμός
 • Πορεία της συμβουλευτικής/θεραπείας ζευγαριού, πρώτη συνεδρία, επόμενες συνεδρίες, παρέμβαση σε κρίση, μοντέλα βραχείας θεραπείας
 • Διαμεσολάβηση και συμβουλευτική χωρισμού, πολυπλοκότητα των ανασυσταμένων συστημάτων, η δυναμική των πολυάριθμων συντροφικών σχέσεων στην πορεία της διαδικασίας μιας ζωής
 • 60 και βάλε, εξειδίκευση στη συμβουλευτική ζευγαριών μεγάλης ηλικίας
 • Θεωρία των σχέσεων ζευγαριού, τυπολογίες ζευγαριών, σχήματα σχέσεων
 • Ατομικά και κοινά όνειρα ζωής, ιδανικά σχέσεων
 • Κοινωνικά μοντέλα ζευγαριού και οικογένειας, κατανομή εργασίας, ανδρικοί και γυναικείοι ρόλοι κλπ.
 • Επιτυχής δουλειά με το μοντέλο της συν-θεραπείας
 • Επινόηση ταιριαστών παρεμβάσεων
 • Συστημικές βασικές στάσεις (ουδετερότητα, πολυμεροληψία, περιέργεια κλπ.)
 • Συστημικές και υπνο-θεραπευτικές μέθοδοι σε διάλογο
 • Δημιουργική δουλειά με μεταφορές, σύμβολα, τελετουργίες, τραγούδια κ.ά.
 • Συστημική φωτογράφηση με ζευγάρια
 • Σεξουαλικότητα, ηδονή, ερωτισμός
 • Εφευρετικά θεραπευτικά γλωσσικά σχήματα που προσανατολίζονται στα ζευγάρια

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Ολοκληρωμένες σπουδές σε ένα ψυχοκοινωνικό επάγγελμα
 • Τριετής εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία/συμβουλευτική
 • Επαγγελματική πρακτική με δυνατότητα θεραπευτικής ή συμβουλευτικής δουλειάς με ζευγάρια στη διάρκεια της εκπαίδευσης

Αιτήσεις
Χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με φωτογραφία
 • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό συστημικής εκπαίδευσης
 • Αποδεικτικό θεραπευτικής ή συμβουλευτικής δουλειάς με ζευγάρια

Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
Στο τέλος της εκπαίδευσης το Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (ΣΙΘ) παρέχει βεβαίωση συμμετοχής.

Ημερομηνίες
18 ημέρες εκπαίδευσης (9 Σαββατοκύριακα / 150 εκπαιδευτικές ώρες) σε διάστημα ενός περίπου έτους. Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν μαζί με την ομάδα των συμμετεχόντων.

Τόπος
Συστημικό Ινστιτούτο θεσσαλονίκης,Παπαδιαμάντη 2, Καλαμαριά

Κόστος
1.345,- € + 55,- € για έξοδα διοργάνωσης

Μέγεθος ομάδας
Έως 25 άτομα

 

© 2014 Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης